Bereikbaarheid van bewoners via toegangswegen

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Voorwerp plaatsen op of aan de weg
   • U mag niet zomaar de weg, de stoep of een gedeelte ervan gebruiken. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een steiger, container, bouwmaterialen of een reclamebord.
   • Wilt u dit toch? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.
 • Parkeren in de blauwe zone
  • Wij hanteren geen blauwe zone in de gemeente Landerd.

 • Parkeervergunning
  • In de gemeente Landerd zijn alleen gedeelten van de parkeerplaatsen rond de Wijers te Schaijk en gemeenschapshuis Het Wapen van Reek te Reek toegewezen voor "uitsluitend parkeren voor vergunninghouders".

   De gemeente wijst deze gebieden aan op basis van de verkeerswetgeving.
   Een parkeervergunning is iets anders dan een parkeerontheffing. Op grond van de parkeerontheffing heeft u meestal, voor korte tijd, het recht om ergens in strijd met een parkeerverbod te parkeren.

   De gemeente kan het parkeren in een gebied reguleren door een gebied onder de parkeerverordening te laten vallen. De bewoners van dergelijke gebieden krijgen meestal een parkeervergunning.

   De bezitters van een parkeervergunning in een "aangewezen" gebied zijn niet verzekerd van een parkeerplaats. De parkeerplaatsen blijven immers openbaar en iedereen met een parkeervergunning, mag daar parkeren.

 • Toegang voetgangersgebied, toestemming
  • Een voetgangersgebied is een gebied waarin alleen voetgangers zich mogen bewegen. Fietsen en gemotoriseerd verkeer zijn in principe niet toegestaan. Vaak is het gebied tijdens vaste tijden toegankelijk om te laden en te lossen.

   Onder bepaalde omstandigheden kan de gemeente u een (tijdelijke) ontheffing verlenen, bijvoorbeeld als u in het gebied woont, een evenement organiseert of werkzaamheden moet verrichten.

   De politie, brandweer, GGD en de buitendienst van de gemeente hebben onbeperkte toegang tot het voetgangersgebied.

 • Voertuig te koop aanbieden op de openbare weg
  • Wilt u uw auto verkopen? Het is verboden een voertuig op de openbare weg te parkeren met het doel het voertuig te koop aan te bieden. Bij de gemeente kunt u een ontheffing van dit verbod aanvragen.

 • Verkeersontheffingen
  • Soms heeft u een ontheffing nodig als u iets wilt doen op of aan de openbare weg. Bijvoorbeeld als u een verhuiswagen of kraan op de weg wilt plaatsen (waarbij de weg gedeeltelijk wordt afgesloten), bouwwerken plaatst, fietstochten of evenementen organiseert. U vraagt hiervoor een ontheffing aan bij de wegbeheerder.

   Bij wie moet ik ontheffing aanvragen?

   • voor rijkswegen: ministerie van Infrastructuur en Milieu
   • voor provinciale wegen: Gedeputeerde Staten
   • voor wegen onder beheer van het waterschap: het waterschap
   • voor andere openbare wegen: de gemeente
   • voor eisen aan voertuigen: de RDW
 • Gehandicaptenparkeerplaats
  • Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats voor mensen met een lichamelijke beperking. Andere bestuurders mogen hun auto hier niet parkeren.

   U kunt een eigen gehandicaptenparkeerplaats bij uw woning of werkplek aanvragen bij de gemeente. U krijgt dan een gereserveerde parkeerplaats waar alleen het voertuig met uw kenteken mag staan.

 • Berm gebruiken
  • Een wegberm gebruiken is verboden. Wilt u een wegberm toch gebruiken? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.

 • Caravan parkeren op de openbare weg
  • Wilt u uw caravan, kampeerwagen, camper, magazijnwagen, aanhangwagen of vouwwagen op de openbare weg laten staan? Dit mag maar 3 dagen achter elkaar.

   Wilt u langer parkeren? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.