Benodigde toestemmingen voor verkeer en vervoer over de weg

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Rijbewijs
  • Online afspraak makenWilt u een rijbewijs aanvragen, verlengen of vervangen? Maak dan een afspraak.

   U vraagt een rijbewijs persoonlijk aan bij de gemeente. Na vijf werkdagen kunt u uw rijbewijs afhalen.

   Spoedaanvraag

   Als u snel uw rijbewijs nodig hebt, doet u een spoedaanvraag. Als u het rijbewijs voor 14.00 uur aanvraagt, kunt u het de volgende werkdag ophalen. Dit kost wel extra geld. 

 • Bijzonder transport
  • Wilt u een groot jacht of een recreatiewoning vervoeren binnen de gemeentegrenzen? Het is verboden om goederen te transporteren buiten de wettelijke transporteisen zoals de maximale lengte of breedte van het transport. Onder bepaalde voorwaarden kunt u ontheffing op dit verbod krijgen. U kunt de transporteur vragen om de ontheffing bij de RijksDienstWegverkeer aan te vragen bij de RDW

 • Toegang voetgangersgebied, toestemming
  • Een voetgangersgebied is een gebied waarin alleen voetgangers zich mogen bewegen. Fietsen en gemotoriseerd verkeer zijn in principe niet toegestaan. Vaak is het gebied tijdens vaste tijden toegankelijk om te laden en te lossen.

   Onder bepaalde omstandigheden kan de gemeente u een (tijdelijke) ontheffing verlenen, bijvoorbeeld als u in het gebied woont, een evenement organiseert of werkzaamheden moet verrichten.

   De politie, brandweer, GGD en de buitendienst van de gemeente hebben onbeperkte toegang tot het voetgangersgebied.

 • Verkeersontheffingen
  • Soms heeft u een ontheffing nodig als u iets wilt doen op of aan de openbare weg. Bijvoorbeeld als u een verhuiswagen of kraan op de weg wilt plaatsen (waarbij de weg gedeeltelijk wordt afgesloten), bouwwerken plaatst, fietstochten of evenementen organiseert. U vraagt hiervoor een ontheffing aan bij de wegbeheerder.

   Bij wie moet ik ontheffing aanvragen?

   • voor rijkswegen: ministerie van Infrastructuur en Milieu
   • voor provinciale wegen: Gedeputeerde Staten
   • voor wegen onder beheer van het waterschap: het waterschap
   • voor andere openbare wegen: de gemeente
   • voor eisen aan voertuigen: de RDW
 • Natuurgebieden betreden met voertuig of paard
  • U mag niet zomaar een natuurgebied in gaan met een paard, fiets, bromfiets of motorvoertuig.

   Wilt u toch met een paard of voertuig een natuurgebied ingaan? Dan vraagt u hiervoor een ontheffing aan bij de gemeente.

   U hoeft geen ontheffing aan te vragen in de volgende gevallen:

   • rijden op openbare wegen in het natuurgebied
   • u woont in het gebied
   • u zorgt voor beheer en onderhoud van het gebied
 • Transport gevaarlijke stoffen
   • Het is verboden om gevaarlijke stoffen in de gemeente te vervoeren, laden of lossen.
   • Voor een aantal gevaarlijke stoffen geldt in Nederland een routeplicht. Sommige gemeenten en provincies geven de verplichte route met verkeersborden aan. Informatie over deze routes kunt u krijgen bij de gemeentelijke of de regionale brandweer.
   • Wilt u binnen de gemeente van de verplichte route afwijken, bijvoorbeeld om te laden of lossen? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de gemeente.