Benodigde toestemmingen voor markten

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Terras plaatsen
  • U hebt een vergunning nodig als u een terras wilt plaatsen bij uw horecabedrijf. Zelfs als u het terras op eigen terrein plaatst. Vraag de vergunning ook aan als u een uitstalling, een bloembak of straatmeubel wilt plaatsen.

   Wilt u schermen, daken of vlonders plaatsen op uw terras? Dan kan het zijn dat u hiervoor een aparte vergunning bouwen moet aanvragen.

 • Standplaats, aanvraag
  • Wilt u goederen of etenswaren verkopen vanuit een kraam of wagen, zoals een viskraam, een bloemenstalletje of een ijskraam? Dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

 • Informatiestand plaatsen
  • Wilt u op een openbare plek een informatiestand plaatsen, dan hebt u een vergunning nodig. Ook als u informatie aanbiedt vanaf een particulier terrein dat grenst aan de openbare weg, hebt u de vergunning nodig.

 • Rommelmarkt
  • Wilt u een rommelmarkt organiseren die voor publiek toegankelijk is? Dan vraagt u een rommelmarktvergunning aan bij de gemeente. Deze vergunning vraagt u alleen aan als u de markt organiseert in een gebouw. U hebt geen vergunning nodig als u de rommelmarkt organiseert in winkelcentra.

 • Reclamemateriaal verspreiden
  • Vaak kunt u zonder toestemming van de gemeente reclamemateriaal verspreiden, zoals flyers, folders of samples. De gemeente kan wel voorwaarden stellen aan de manier waarop u dit wilt doen. U meldt uw plannen daarom vooraf bij de gemeente.

 • Venten
  • Voor huis-aan-huis-verkoop (venten) is geen vergunning nodig. Wel moet u rekening houden met:

   - venten is verboden als daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt

   - er mag niet gevent worden op zondag en op maandag t/m zaterdag tussen 20:00 uur en 09:00 uur.

   Bij venten mag niet langer dan 10 minuten stil worden gestaan.

   Afhankelijk van de producten waarmee gevent wordt, moet rekening worden gehouden met de weekmarkt op zaterdag in Schaijk, de minimarkt in Zeeland op donderdag en de minimarkt in Reek op woensdag.

 • Marktplaats, aanvraag
  • Wilt u een plaats op de markt hebben? Dan vraagt u een marktplaatsvergunning aan bij de gemeente. Dit geldt voor een dagmarkt, weekmarkt en jaarmarkt, zoals een kerstmarkt.