Benodigde toestemmingen voor culturele evenementen buiten op land of in de lucht

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Spandoek ophangen
  • Voor het plaatsen van een spandoek of een driehoeksbord of sandwichbord is een vergunning nodig op grond van de APV.

   Er wordt voor driehoeksborden/sandwichborden een uitzondering gemaakt voor evenementen in en om Landerd. Hiervoor zijn wel regels opgesteld. Zo mogen ze bijvoorbeeld 2 tot 3 weken geplaatst worden voorafgaand aan het evenement en moeten een week na het evenement weer verwijderd zijn. Ook mogen ze geen gevaar opleveren voor het verkeer of op een andere manier hinder veroorzaken.

   De APV en de Nadere regels kunt u raadplegen op www.overheid.nl (lokale regelingen).

   Voor plaatsen van grote reclame uitingen (zoals borden, spandoeken, bilboards) is een vergunning nodig. Let op! Deze wordt alleen bij hoge uitzondering verleend.

   Vergunning aanvragen

   De vergunning kunt u aanvragen via www.omgevingsloket.nl

 • Materialen lenen
  • U kunt van de gemeente materialen of materieel lenen indien dit past binnen het gemeentelijk beleid. Bijvoorbeeld het gebruik van dranghekken en andere voorzieningen voor het houden van evenementen. Wilt u van deze mogelijkheden gebruik maken, dien dan een verzoek in bij de gemeente.

 • Alcohol schenken tijdens evenement
  • Als u tijdens een evenement alcohol wilt schenken en┬áverkopen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

 • Straatartiest optreden
  • De bepaling voor straatartiest in de Algemene Plaatselijke Verordening is komen te vervallen.