Benodigde toestemmingen voor buitensportevenementen

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Aankondigingsbord plaatsen
  • U mag niet zomaar een aankondigingsbord plaatsen aan de openbare weg. Bijvoorbeeld om een evenement aan te kondigen of gedachten of gevoelens bekend te maken. Als u dit toch wilt doen, vraag dan hiervoor toestemming aan de gemeente.

 • Spandoek ophangen
  • Voor het plaatsen van een spandoek of een driehoeksbord of sandwichbord is een vergunning nodig op grond van de APV.

   Er wordt voor driehoeksborden/sandwichborden een uitzondering gemaakt voor evenementen in en om Landerd. Hiervoor zijn wel regels opgesteld. Zo mogen ze bijvoorbeeld 2 tot 3 weken geplaatst worden voorafgaand aan het evenement en moeten een week na het evenement weer verwijderd zijn. Ook mogen ze geen gevaar opleveren voor het verkeer of op een andere manier hinder veroorzaken.

   De APV en de Nadere regels kunt u raadplegen op www.overheid.nl (lokale regelingen).

   Voor plaatsen van grote reclame uitingen (zoals borden, spandoeken, bilboards) is een vergunning nodig. Let op! Deze wordt alleen bij hoge uitzondering verleend.

   Vergunning aanvragen

   De vergunning kunt u aanvragen via www.omgevingsloket.nl

 • Materialen lenen
  • U kunt van de gemeente materialen of materieel lenen indien dit past binnen het gemeentelijk beleid. Bijvoorbeeld het gebruik van dranghekken en andere voorzieningen voor het houden van evenementen. Wilt u van deze mogelijkheden gebruik maken, dien dan een verzoek in bij de gemeente.

 • Sportaccommodaties en velden huren
  • Binnensportaccommodatie

   De gemeente beschikt over een aantal binnen- en buitensportaccommodaties. Alleen de binnensportaccommodaties, zoals de sporthallen en de gymzaal, worden te huur aangeboden via:

    https://avo.htasoftware.eu/landerd

   De accommodaties worden incidenteel of structureel verhuurd. Structureel wil zeggen gedurende een langere periode op vaste tijden.
   U kunt een sporthal geheel of gedeeltelijk (1/3 of 2/3 zaal) huren. De gymzaal is gelijk aan 1/3 zaal van de sporthal. Er zijn geen mogelijkheden om opties vast te leggen. Eenmaal aangevraagd = definitief, als deze is goedgekeurd.

   De binnensportaccommodaties zijn te huren per seizoen. Het seizoen loopt gelijktijdig met de basisschoolperiode. De binnensportaccommodaties zijn in de zomervakantie gesloten. De binnensportaccommodaties zijn gesloten op reguliere feestdagen.