Benodigde toestemming voor recreƫren in bebouwd gebied

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Materialen lenen
  • U kunt van de gemeente materialen of materieel lenen indien dit past binnen het gemeentelijk beleid. Bijvoorbeeld het gebruik van dranghekken en andere voorzieningen voor het houden van evenementen. Wilt u van deze mogelijkheden gebruik maken, dien dan een verzoek in bij de gemeente.

 • Afgezet gebied binnengaan
  • Het is verboden een gebied binnen te gaan dat door de gemeente is afgezet. Als u dit toch wilt doen, vraagt u hiervoor een ontheffing aan.

 • Reclamemateriaal verspreiden
  • Vaak kunt u zonder toestemming van de gemeente reclamemateriaal verspreiden, zoals flyers, folders of samples. De gemeente kan wel voorwaarden stellen aan de manier waarop u dit wilt doen. U meldt uw plannen daarom vooraf bij de gemeente.

 • Kermis organiseren
  • Als u een kermis wilt organiseren, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Daarbij maakt u afspraken met de gemeente over de grootte van de kermis en hoe lang de kermis er staat.

 • Straatartiest optreden
  • De bepaling voor straatartiest in de Algemene Plaatselijke Verordening is komen te vervallen.