Benodigde toestemming voor culturele manifestaties

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Aankondigingsbord plaatsen
  • U mag niet zomaar een aankondigingsbord plaatsen aan de openbare weg. Bijvoorbeeld om een evenement aan te kondigen of gedachten of gevoelens bekend te maken. Als u dit toch wilt doen, vraag dan hiervoor toestemming aan de gemeente.

 • Spandoek ophangen
  • Voor het plaatsen van een spandoek of een driehoeksbord of sandwichbord is een vergunning nodig op grond van de APV.

   Er wordt voor driehoeksborden/sandwichborden een uitzondering gemaakt voor evenementen in en om Landerd. Hiervoor zijn wel regels opgesteld. Zo mogen ze bijvoorbeeld 2 tot 3 weken geplaatst worden voorafgaand aan het evenement en moeten een week na het evenement weer verwijderd zijn. Ook mogen ze geen gevaar opleveren voor het verkeer of op een andere manier hinder veroorzaken.

   De APV en de Nadere regels kunt u raadplegen op www.overheid.nl (lokale regelingen).

   Voor plaatsen van grote reclame uitingen (zoals borden, spandoeken, bilboards) is een vergunning nodig. Let op! Deze wordt alleen bij hoge uitzondering verleend.

   Vergunning aanvragen

   De vergunning kunt u aanvragen via www.omgevingsloket.nl

 • Materialen lenen
  • U kunt van de gemeente materialen of materieel lenen indien dit past binnen het gemeentelijk beleid. Bijvoorbeeld het gebruik van dranghekken en andere voorzieningen voor het houden van evenementen. Wilt u van deze mogelijkheden gebruik maken, dien dan een verzoek in bij de gemeente.

 • Reclamemateriaal verspreiden
  • Vaak kunt u zonder toestemming van de gemeente reclamemateriaal verspreiden, zoals flyers, folders of samples. De gemeente kan wel voorwaarden stellen aan de manier waarop u dit wilt doen. U meldt uw plannen daarom vooraf bij de gemeente.

 • Geluidsoverlast veroorzaken
  • Als u verwacht zoveel geluid te veroorzaken dat dit overlast kan geven, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden of een evenement.