Belastingen en volksverzekeringen

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Automatische incasso, machtiging
  • Wilt u uw financiĆ«le administratie tot het noodzakelijke minimum beperken? U kunt de gemeentelijke belastingen per acceptgiro of via een automatische incasso betalen.

 • Belastingen en heffingen, kwijtschelding
 • Belastingen en heffingen, teruggave
  • Soms kunt u gemeentelijke belastingen die u betaald hebt terugkrijgen. Bijvoorbeeld als u verhuist en alle gemeentelijke belastingen voor dit jaar al betaald hebt. U kunt hierover informatie verkrijgen bij de BSOB via telefoonnummer 088-5510000 of info@bs-ob.nl

 • Belastingen, betalingsregeling
  • Als u gemeentelijke belastingen moet betalen, kunt u dit in 2 termijnen doen.  Kunt u uw belasting niet op tijd betalen? Vraag dan een betalingsregeling aan bij de BSOB.  Gaat deze akkoord, dan krijgt u uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen.

   Ook kunt een automatische incasso aanvragen bij de BSOB via telefoonnummer 088-5510000 of via het contactformulier http://www.bs-ob.nl/formulier.aspx.

    De aanslagen worden dan in maandelijkse bedragen geincasseerd.