Bedrijf uitbreiden of wijzigen

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

  • Bedrijfspand/bedrijventerrein huren of kopen
    • De gemeente is eigenaar van bedrijfspanden bedrijventerreinen in de gemeente. Soms kunt u een bedrijfspand of bedrijventerrein huren of kopen van de gemeente.

  • Bedrijfsactiviteiten, wijzigen
    • De gemeente Landerd heeft hierover geen beleid.

  • Gemeentegrond gebruiken, toestemming
    • U kunt de gemeente vragen of u gemeentelijke grond mag gebruiken. Bijvoorbeeld voor een tuin of wei, opslag van bouwmaterialen of plaatsen van een container. Gaat de gemeente akkoord? Dan mag u de grond gebruiken, maar de gemeente blijft altijd eigenaar.