Aspecten rond branden, rampen en calamiteiten

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Epidemiologie
  • Elke gemeente moet de algemene gezondheidszorg bevorderen en infectieziekten bestrijden. Hiervoor hebben gemeenten GGD's (Gemeentelijke Gezondheidsdiensten) ingesteld. Bij een ramp werkt de GGD samen met de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR).

   Mocht er sprake zijn van een landelijke uitbraak, dan co├Ârdineert en ondersteunt het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) de GGD's bij deze taak.

   Voor meer informatie kunt u terecht bij de GGD waarbij de gemeente is aangesloten.

 • Vuur stoken
   • U mag niet zomaar vuur stoken in de open lucht. Bijvoorbeeld voor een paasvuur, vreugdevuur of als u hout of groenafval verbrandt.
   • Wilt u dit toch doen? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.

   Let op

   U hoeft geen ontheffing te vragen als u vuur maakt met kaarsen, fakkels, vuurkorven, terrashaarden of als u een vuur stookt om te koken, bakken en braden, zoals bij een barbecue.

 • Brandbeheersing, aanvalsplan/bereikbaarheidskaart
  • Uw bedrijf of instelling moet een aanvalsplan of bereikbaarheidskaart hebben. Hierin staan gegevens over uw bedrijf en het gebouw waar uw bedrijf in zit. Deze gegevens heeft de brandweer nodig om snel en goed te helpen bij een brand. Een aanvalsplan of bereikbaarheidskaart maakt u altijd samen met de brandweer.

 • Bedrijfsactiviteiten, wijzigen
  • De gemeente Landerd heeft hierover geen beleid.

 • Gebouw of bouwwerk brandveilig gebruiken
  • Gebouwen moeten brandveilig zijn. Als u voor het eerst een gebouw gebruikt, moet u in veel gevallen een melding doen voor brandveilig gebruik of een omgevingsvergunning aanvragen. 

   Voor tijdelijke bouwwerken, zoals bouwketen of tribunes en partytenten bij evenementen, doet u alleen een melding.

   Doe de Vergunningcheck van het Omgevingsloket om te zien wat voor u van toepassing is.

   Verschil tussen melding en vergunning 

   Voor een melding betaalt u niet, voor een vergunning wel. 

   Bewoners

   Als u het gebouw alleen gebruikt om zelf in te wonen, hoeft u geen vergunning aan te vragen of een melding voor brandveilig gebruik te doen.

 • Vuurwerk verkopen
  • Wilt u vuurwerk verkopen aan particulieren, dan hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Er kunnen aanvullende eisen gesteld worden voor de opslag van het vuurwerk.

 • Ambulancevervoer
  • Ambulancevervoer is in Brabant-Noord regionaal geregeld (via de Regionale Ambulancevoorziening). Met algemene vragen over ambulancevervoer kunt u terecht bij mevrouw Hilverts op telefoonnummer 0486-458111. Voor specifieke vragen zult u echter worden doorverwezen naar de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord in 's-Hertogenbosch, telefoonnummer 073-6804051.

 • Brandveiligheid, advies
  • Een woning of pand moet brandveilig zijn. Bij de brandweer kunt u advies vragen over de brandveiligheid van uw gebouw. De brandweer adviseert ook de gemeente bij de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

 • Ramp of crisis
  • De kans dat er een grote ramp of crisis uitbreekt bij u in de buurt, is klein. U hoort dit dan door de sirene. Blijf zo rustig mogelijk, ga naar binnen, sluit deuren en ramen en zet radio of tv aan op de regionale zender.

   Elke eerste maandag van de maand worden de sirenes getest. Dit proefalarm bestaat uit een signaal dat hoorbaar is om 12.00 uur. Hoort u de sirene op dit tijdstip, dan weet u dat er niets aan de hand is.

 • Transport gevaarlijke stoffen
   • Het is verboden om gevaarlijke stoffen in de gemeente te vervoeren, laden of lossen.
   • Voor een aantal gevaarlijke stoffen geldt in Nederland een routeplicht. Sommige provincies en gemeenten geven de verplichte route met verkeersborden aan. Informatie over deze routes kunt u krijgen bij de gemeentelijke of de regionale brandweer.
   • Wilt u binnen de gemeente van de verplichte route afwijken, bijvoorbeeld om te laden of lossen? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de gemeente.