Alle kosten, maar ook bijdragen aan de kosten, verbonden aan het hebben van een huurwoning

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Belastingen en heffingen, kwijtschelding
 • Afvalstoffenheffing
  • U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

 • Belastingen en heffingen, teruggave
  • Soms kunt u gemeentelijke belastingen die u betaald hebt terugkrijgen. Bijvoorbeeld als u verhuist en alle gemeentelijke belastingen voor dit jaar al betaald hebt. U kunt hierover informatie verkrijgen bij de BSOB via telefoonnummer 088-5510000 of info@bs-ob.nl

 • Forensenbelasting
  • U betaalt mee aan voorzieningen in de gemeente waar u voordeel van hebt. Dit kan als u een tweede woning of stacaravan in deze gemeente hebt, terwijl u ingeschreven staat in een andere gemeente. U betaalt dan forensenbelasting aan de gemeente.

   Kunt u meer dan 90 dagen per jaar in deze woning of stacaravan zijn? Dan kan de gemeente u een aanslag forensenbelasting sturen.