Algemene vergunningen voor het gebruik van sport- of recreatieve locaties

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Brandveiligheid, melding of vergunning
  • Vergunning gebouwen

   Voor bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, café of hotel) hebt u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig (vroeger de ‘gebruiksvergunning’). De gemeente stelt dan extra eisen aan de brandveiligheid van een gebouw als dat nodig is. Deze eisen voorkomen brand, brandgevaar en ongevallen bij brand.

   Melding gebouwen of tijdelijke bouwwerken

   Voor sommige gebouwen moet u een melding voor brandveilig gebruik doen bij de gemeente. Bijvoorbeeld voor gebouwen waar minstens 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn. Dit geldt ook voor tijdelijke bouwwerken, zoals een bouwkeet. U doet de melding bij de gemeente. Dit is gratis.

   Via Omgevingsloket Online kunt u checken of u een vergunning nodig hebt of alleen een melding moet doen.

   Melding terreinen en overige plaatsen

   Er is een landelijke regeling voor brandveilig gebruik en basishulpverlening op overige plaatsen (Bbgbop). Het doel van deze regeling is de brandveiligheid te verbeteren op plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan evenemententerreinen, campings en jachthavens. U bent dan verplicht een melding te doen bij de gemeente.

 • Water, plaatsen voorwerpen in
  • U mag niet zomaar reclame of een terras boven het water plaatsen. Wilt u dit toch doen? Dan vraagt u een vergunning aan bij het waterschap/hoogheemraadschap.

   Bij sommige waterschappen is het genoeg als u een melding doet. Vraag hiernaar bij het waterschap in uw omgeving.

 • Alcohol schenken tijdens evenement
  • Als u tijdens een evenement alcohol wilt schenken en verkopen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.