Algemene vergunningen voor het gebruik van sport- of recreatieve locaties

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Jachtakte
  • In Nederland mag u niet jagen op wild. Alleen onder bepaalde voorwaarden kunt u een jachtakte krijgen. Met deze akte (vergunning) kunt u jagen in aangewezen gebieden. U mag nooit jagen op beschermde diersoorten.

 • Gebouw of bouwwerk brandveilig gebruiken
  • Gebouwen moeten brandveilig zijn. Als u voor het eerst een gebouw gebruikt, moet u in veel gevallen een melding doen voor brandveilig gebruik of een omgevingsvergunning aanvragen. 

   Voor tijdelijke bouwwerken, zoals bouwketen of tribunes en partytenten bij evenementen, doet u alleen een melding.

   Doe de Vergunningcheck van het Omgevingsloket om te zien wat voor u van toepassing is.

   Verschil tussen melding en vergunning 

   Voor een melding betaalt u niet, voor een vergunning wel. 

   Bewoners

   Als u het gebouw alleen gebruikt om zelf in te wonen, hoeft u geen vergunning aan te vragen of een melding voor brandveilig gebruik te doen.

 • Water, plaatsen voorwerpen in
  • U mag niet zomaar reclame of een terras boven het water plaatsen. Wilt u dit toch doen? Dan vraagt u een vergunning aan bij het waterschap/hoogheemraadschap.

   Bij sommige waterschappen is het genoeg als u een melding doet. Vraag hiernaar bij het waterschap in uw omgeving.

 • Alcohol schenken
  • Meestal mogen alleen horecabedrijven met een drank- en horecavergunning alcohol schenken. Wilt u bij een evenement alcohol verkopen, zoals bier, wijn, port of sherry? Dan moet u een ontheffing aanvragen.