Aanpassing of verandering van je voor- of achternaam

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Geheimhouden persoonsgegevens
  • De gemeente houdt uw persoonsgegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Verschillende organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de BRP ontvangen. Welke organisaties dit zijn, hangt deels af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u kinderen hebt of een rijbewijs. Bekijk welke organisaties uw persoonsgegevens kunnen krijgen op de website van de Rijksoverheid.

   Als u niet wilt dat bepaalde organisaties uw persoonsgegevens krijgen, kunt u de gemeente om geheimhouding vragen. U kunt dit ook aanvragen voor uw kinderen tot 16 jaar.

 • Adoptie
  • Bij adoptie neemt u de opvoeding en de dagelijkse zorg voor uw adoptiekind over van de biologische ouders. Het kind wordt dan ook officieel familie van u.

   Er bestaat een onderscheid tussen sterke en zwakke adopties. Bij een sterke adoptie zijn de wettelijke familiebanden tussen het kind en de biologische ouders geheel verbroken en ontstaat een nieuwe wettelijke familieband tussen het kind en de adoptieouders. Bij een zwakke adoptie zijn de wettelijke familiebanden tussen het kind en de biologische ouders nog niet verbroken.

   Meer informatie over adoptie vindt u op Rechtspraak.nl.

 • Naamswijziging voornaam
  • U kunt de rechter vragen om uw voornaam te wijzigen. Bijvoorbeeld omdat u uw voornaam niet mooi vindt of uw voornaam niet meer bij u past, vanwege een geslachtsverandering. U hebt een advocaat nodig om de aanvraag in te dienen.

 • Aanpassen onjuiste persoonsgegevens
  • De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Als uw persoonsgegevens niet goed geregistreerd staan, kunt u de gemeente vragen om deze fout aan te passen.

   In de BRP staan naast uw voornamen, achternaam, geslacht en burgerservicenummer (BSN) gegevens over uw:

   • ouders;
   • nationaliteit;
   • huwelijk of geregistreerd partnerschap;
   • overlijden;
   • inschrijving in de BRP;
   • verblijfplaats (adres);
   • kinderen;
   • verblijfstitel (als u uit een ander land komt);
   • gezagsverhouding en curatele;
   • reisdocument (paspoort en/of identiteitskaart);
   • kiesrecht.
 • Achternaam kind kiezen
  • Bij uw eerste kind kunt u de achternaam zelf kiezen. U kunt uw kind uw eigen achternaam geven of die van uw partner. Alle volgende kinderen van u en uw partner samen krijgen dan automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.

   Voor de geboorte of bij de geboorteaangifte legt u de achternaam vast bij de gemeente.

 • Verwijderen privacygevoelige persoonsgegevens
  • De gemeente houdt persoonsgegevens over alle inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens heeft de gemeente nodig wanneer u bijvoorbeeld gaat trouwen of wanneer uw paspoort verloopt. Als dit nodig is, kan de gemeente uw gegevens ook delen met andere overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst of de politie. Of met organisaties als pensioenfondsen en woningcorporaties.

   U kunt alleen gegevens over uw adoptie, uw kind dat u ter adoptie hebt afgestaan of uw geslachtsverandering uit de BRP laten verwijderen.

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap
  • Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. In beide gevallen regelt u dit via een advocaat.

 • Naamswijziging achternaam
  • In bepaalde situaties kunt u uw achternaam of die van uw kind wijzigen. Download de brochure Naamswijziging en bekijk of dit kan. Staat uw situatie in deze brochure, dan kunt u een aanvraag voor naamswijziging doen bij Dienst Justis.