Aanleg en onderhoud van bestrating, straatmeubilair en straatverlichting

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Gemeente aansprakelijk stellen
  • De gemeente kan schade veroorzaken. Dat kan door iets dat de gemeente heeft gedaan of juist niet heeft gedaan. Bijvoorbeeld door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente.

 • Afgezet gebied binnengaan
  • Het is verboden een gebied in te gaan dat door de gemeente is afgezet. Wilt u dit toch? Dan vraagt u hiervoor een ontheffing aan.

 • Bestemmingsplan bekijken
  • Als u wilt weten wat er in het bestemmingsplan van een bepaald gebied staat, kunt u dit bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis.

   In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen. De gemeenteraad bepaalt wat er in een bestemmingsplan staat.

   De gemeente Landerd heeft de geldende bestemmingsplannen gedigitaliseerd. Via onderstaande link kunt deze bestemmingsplannen zelf raadplegen. Hiermee kunt u zien welke bestemming(en) en welke regels gelden voor een bepaald gebied.

   > www.ruimtelijkeplannen.nl

 • Kabels en leidingen leggen in openbare grond
 • Woonwijk, wens of idee melden
 • Baatbelasting
  • In de gemeente Landerd wordt geen baatbelasting geheven.

 • Melding woon- en leefomgeving
  • Uw woon- en leefomgeving bestaan uit plekken waar iedereen toegang tot heeft. Denk aan pleinen, wegen, parken, speeltuinen of sportvelden. Het is belangrijk dat deze plekken veilig en netjes zijn.

   Als u iets ziet dat stuk is of opgeruimd moet worden, doet u hiervan een melding bij de gemeente.