Verkeerssituatie De Louwstraat / De Korte Louwstraat Schaijk

Dit item is verlopen op 23-10-2013.

In De Korte Louwstraat zijn de afgelopen jaren een groot aantal woningen bijgebouwd, daarom hebben we deze straat meer als woonstraat ingericht.

In april jongstleden zijn alle wegwerkzaamheden hiervoor afgerond. De aanpassingen hebben vooral betrekking op het terugbrengen van de maximum snelheid van 50 naar 30 km/h. Daarmee is ook deze straat ingericht als verblijfsgebied. Hiervoor hebben we een aantal snelheidsremmers aangebracht. Omdat deze route ook veelvuldig gebruikt wordt door verkeer van en naar het bedrijventerrein, is daarmee met de genomen maatregelen rekening gehouden. 

Wij hopen dat we met deze aanpassingen een goede veilige verkeerssituatie voor elke weggebruiker hebben gerealiseerd. Om dit verkeersplan tot een succes te laten slagen willen wij een klemmend beroep doen op alle gebruikers van genoemde route om zich aan de geldende maximumsnelheid van 30 km/h te houden. De bewoners zullen dan veel minder hinder ondervinden van het (zware) verkeer, maar vooral de veiligheid en het veiligheidsgevoel zullen daarmee aanzienlijk toenemen.

Wij rekenen op uw medewerking.