Uitvoering Revitalisering Zeeland Zuid West

Dit item is verlopen op 29-06-2013.

Uitvoering Revitalisering Zeeland Zuid West

In september 2012 is Van Boekel Zeeland B.V. gestart met de uitvoering van het project Revitalisering Zeeland Zuidwest.  Het betreft de aanleg van een gescheiden rioolstelsel waarbij gelijktijdig de openbare ruimte wordt heringericht. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken is het totale plangebied verdeeld in werkvakken.

Inmiddels zijn de werkzaamheden in de wijk grotendeels afgerond en schuift de uitvoering via de Oude Molenstraat naar de Kerkstraat.

De aanwonenden worden door middel van een informatiebrief nog nader geïnformeerd.

Planning

Voor de vervolgwerkzaamheden is onderstaande planning opgesteld. De opsomming van de werkvakken geeft tevens de volgorde van uitvoering aan.

 1. Oude Molenstraat vanaf Pastoor Janssenstraat tot kruising Molenstraat
  Op dit moment wordt in dit gedeelte de bestrating aangebracht en de werkzaamheden duren tot 8 mei aanstaande.
 2. Oude Molenstraat vanaf Molenstraat tot Kerkstraat
  De werkzaamheden in dit weggedeelte vinden plaats vanaf 1 mei tot en met 24 mei.
 3. Kerkstraat, kruising Oude Molenstraat – Kerkstraat
  De werkzaamheden in dit weggedeelte vinden plaats vanaf 13 mei tot en met 24 mei.
 4. Kerkstraat, kruising Puttelaar – Kerkstraat
  De werkzaamheden in dit weggedeelte vinden plaats vanaf 27 mei tot en met 7 juni.
 5. Kerkstraat vanaf Puttelaar tot Udenseweg
  De werkzaamheden in dit weggedeelte vinden plaats vanaf 27 mei tot en met 28 juni.

De planning kan door weersomstandigheden enigszins worden aangepast.

Bereikbaarheid

Als gevolg van de werkzaamheden wordt het doorgaande verkeer plaatselijk gestremd of gehinderd. Tijdens de werkzaamheden in de Kerkstraat wordt het verkeer ter plaatse omgeleid.

Gedurende de uitvoering van het aangrenzende werkvak zijn de woningen niet per auto bereikbaar. In deze periode moeten auto’s buiten het werkgebied geplaatst te worden. Daarnaast vragen wij u in deze periode de afvalcontainer op ophaaldagen aan het eind of het begin van het werkvak te plaatsen.

Openbaar vervoer

Tijdens de uitvoering van onderdeel 3 Kerkstraat, kruising Oude Molenstraat – Kerkstraat vervallen de haltes bij het Gemeentehuis. Reizigers kunnen gebruik maken van de haltes Eikenhof en Melkpad.
Het is nog niet duidelijk wat de busroute zal zijn tijdens de uitvoering van onderdeel 4 en 5.
Zodra hierover meer bekend is vindt u deze informatie op de halteborden, de gemeentelijke website en op de gemeentepagina.

Informatie over de uitvoering

Informatie over de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden kunt u tijdens werktijden inwinnen bij de uitvoerder, de heer D. Leentvaar tel. 0486 - 459000 van Van Boekel Zeeland B.V.

Voor overige informatie over werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer H. van Herpen van de afdeling Realisatie en Beheer van de gemeente Landerd, tel. 0486 - 458111.