Uitvoering Revitalisering Zeeland Zuid-West, gedeelte Kerkstraat

Dit item is verlopen op 15-04-2014.

In het kader van het project Revitalisering Zeeland Zuidwest gaat Van Boekel Zeeland BV, in opdracht van de gemeente Landerd, herstel werkzaamheden verrichten aan de eerder uitgevoerde riool- en bestratingswerkzaamheden.

In het kader van de benodigde herstelwerkzaamheden is besloten om bij het herstel/herstraten van de rijbaan nieuwe gebakken klinkers te gaan toepassen.

Het betreft het wegvak vanaf Puttelaar tot aan de Udenseweg met uitzondering van de nieuwe (gele) gebakken klinkers in de kruising.

Planning

Voor de werkzaamheden is onderstaande planning opgesteld.

De startdatum is 10 maart en de werkzaamheden zullen naar verwachting tot en met 11 april duren.

  1. Kerkstraat gedeelte van Udenseweg tot en met kruising Kapelweg.
    Uitvoering van 10 maart tot en met 21 maart.
  2. Kerkstraat vanaf Kapelweg tot en met gedeelte kruising Puttelaar.
    Uitvoering van 24 maart tot en met 4 april.
  3. Kerkstraat vanaf Puttelaar tot aansluiting bestaand werk voor huisnummer 26.
    Uitvoering van 7 april tot en met 11 april.

De planning kan door weer-of andere onvoorziene omstandigheden enigszins worden aangepast.

Bereikbaarheid

Als gevolg van de werkzaamheden wordt het doorgaande verkeer plaatselijk gestremd of gehinderd. Tijdens de werkzaamheden in de Kerkstraat wordt het verkeer ter plaatse omgeleid. De voetpaden blijven zoveel en zolang als mogelijk gehandhaafd.

Gedurende de uitvoering van het aangrenzende werkvak zijn de woningen niet per auto bereikbaar. In deze periode dienen de auto’s buiten het werkgebied geplaatst te worden. Daarnaast dient in deze periode, op de reguliere ophaaldagen, de afvalcontainer aan het eind of begin van het werkvak geplaatst te worden. De medewerkers van Van Boekel B.V. helpen u graag mocht hierbij hulp nodig zijn.

Openbaar vervoer

Tijdens de uitvoering vervallen de halteparen Eikenhof, Gemeentehuis en Melkpad. Reizigers kunnen gebruik maken van de haltes Peelweg.

Informatie over de uitvoering

Informatie over de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden kunt u tijdens werktijden inwinnen bij de uitvoerder, de heer P. Peters tel. 0486-459000 van Van Boekel Zeeland B.V.

Voor overige informatie over werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer P. van Boekel van de afdeling Realisatie en Beheer van de gemeente Landerd, tel. 0486-458111.

Wij begrijpen dat de uitvoering enige overlast zal veroorzaken, wij vragen uw begrip en medewerking hiervoor.