Uitvoering Revitalisering Zeeland Zuid West, gedeelte Kerkstraat

Dit item is verlopen op 15-08-2013.

Aan de Kerkstraat wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Gelijktijdig wordt deze openbare ruimte opnieuw aangelegd .

Op dit moment vinden de werkzaamheden in de Kerkstraat plaats, de eerder aangegeven einddatum wordt om diverse redenen niet gehaald.

Planning

De werkzaamheden in het weggedeelte Kerkstraat vanaf Kapelweg tot Udenseweg staan nu gepland tot en met 19 juli.

De planning kan door weersomstandigheden of andere onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

Bereikbaarheid

Als gevolg van de werkzaamheden wordt het doorgaande verkeer plaatselijk gestremd of gehinderd. Tijdens de werkzaamheden in de Kerkstraat wordt het verkeer ter plaatse omgeleid.

Parkeren aanwonenden

Tijdens de uitvoering van het aangrenzende werkvak zijn de woningen niet per auto bereikbaar. In deze periode moeten de auto’s buiten het werkgebied geplaatst worden.

Afval

Daarnaast dient in deze periode, op de reguliere ophaaldagen, de afvalcontainer aan het eind of begin van het werkvak geplaatst te worden. De medewerkers van Van Boekel B.V. helpen u graag mocht hierbij hulp nodig zijn.

Openbaar vervoer

Tijdens de uitvoering van het werkvak Kerkstraat, kruising Kapelweg tot Udenseweg, vervallen de halteparen Eikenhof, Gemeentehuis en Melkpad. Reizigers kunnen gebruik maken van de haltes Peelweg.

Informatie over de uitvoering

Informatie over de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden kunt u tijdens werktijden inwinnen bij de uitvoerder, de heer D. Leentvaar tel. 0486 - 459000 van Van Boekel Zeeland B.V.

Voor overige informatie bel naar: tel. 0486 - 458111.

Wij begrijpen dat de uitvoering enige overlast zal veroorzaken, wij vragen uw begrip en medewerking hiervoor.