Tijdelijke verkeersmaatregelen

Dit item is verlopen op 01-09-2014.

Tijdelijke verkeersmaatregelen in Zeeland

Kermis Zeeland

In verband met de kermis in Zeeland is het noodzakelijk dat een gedeelte van de  Kerkstraat, ter hoogte van de panden Kerkstraat 48 / 48 a tot en met Kerkstraat 37 vanaf zaterdag 23 augustus 2014 vanaf 16.00 uur tot en met woensdag 27 augustus 2014, of zoveel langer of korter als noodzakelijk is, voor het doorgaande verkeer wordt afgesloten. De in het afgesloten gedeelte van de Kerkstraat gelegen winkels blijven tijdens de openingstijden, voor leveranciers en klanten, bereikbaar.
Op zondag 24 augustus 2014 kan het parkeerterrein voor dorpshuis De Garf niet gebruikt worden voor het parkeren van auto’s.
Tevens wordt de Kerkstraat vanaf ten zuiden van de Schoolstraat op zaterdag 23 augustus vanaf 18:00 tot 01:00 uur afgesloten. Tevens afsluiting Brouwerspad / Vlasroot, zondag 24 augustus 2014 vanaf 11:00 tot 00:00 uur. Maandag 25 augustus 2014 vanaf 16:00 uur tot 00:00 uur afsluiting van de Kerkstraat juist na Brouwerspad, dinsdag 26 augustus vanaf 16:00 – 00:00 uur.
Tijdens de kermis zullen de OV-bussen in het centrum van Zeeland de halte bij het gemeentehuis niet aandoen. Hiervoor kunt u gebruik maken van een vervangende halte.

Buurtfeest Scheisteen

Op 30 augustus 2014 zal door het buurtschap de Stip een buurtfeest worden gehouden op het grasveld aan de Scheisteen in Zeeland. Er zullen deze dag afsluithekken geplaatst gaan worden aan de doorgangen naar de straat Scheisteen.

Open dag brandweer

Op zondag 31 augustus 2014 organiseert de brandweer Brabant-Noord, post Zeeland een “open dag”.
Hiervoor wordt de rijbaan van de Langenboomseweg,  tussen de kruising met de Kleine Graspeel en de Graspeel, voor alle autoverkeer in beide richtingen afgesloten van 10:00 tot 17:30 uur.

Tijdelijke verkeersmaatregelenin Schaijk

Paardenwedstrijden

In verband met paardenwedstrijden georganiseerd door Rijvereniging St George   wordt aan De Louwstraat in Schaijk op zaterdag 30 augustus 2014 een stopverbod ingesteld.

Straat- inritverkoop

Op zondag 24 augustus 2014 wordt een straat-inritverkoop georganiseerd door buurtvereniging “De Bossestroat”. Hiervoor wordt de Bossestraat in Schaijk vanaf de Brouwerstraat tot de Molenaarstraat afgesloten voor verkeer.