Tijdelijke verkeersmaatregel Kerkstraat Zeeland door Kermis

Dit item is verlopen op 29-08-2013.

Kermis Zeeland

In verband met de kermis in Zeeland is het noodzakelijk dat een gedeelte van de  Kerkstraat, ter hoogte van de panden Kerkstraat 48 / 48 a tot en met Kerkstraat 37 vanaf zaterdag 24 augustus 2013 vanaf 16.00 uur tot en met woensdag 28 augustus 2013, of zoveel langer of korter als noodzakelijk is, voor het doorgaande verkeer wordt afgesloten.

Bereikbaarheid winkels

De in het afgesloten gedeelte van de Kerkstraat gelegen winkels blijven tijdens de openingstijden, voor leveranciers en klanten, bereikbaar.

Parkeren

Op zondag 25 augustus 2013 kan het parkeerterrein voor dorpshuis De Garf niet gebruikt worden voor het parkeren van auto’s.

Wegafsluiting

De Kerkstraat wordt ten zuiden van de Schoolstraat op zaterdag 24 augustus vanaf 18:00 tot 01:00 uur afgesloten. Tevens afsluiting Brouwerspad / Vlasroot, zondag 25 augustus 2013 vanaf 11:00 tot 00:00 uur. Maandag 26 augustus 2013 vanaf 16:00 uur tot 00:00 uur afsluiting van de Kerkstraat juist na Brouwerspad, dinsdag 27 augustus vanaf 16:00 – 00:00 uur.

Openbaar vervoer

Tijdens de kermis zullen de OV-bussen in het centrum van Zeeland de halte bij het gemeentehuis niet aandoen. Hiervoor kunt u gebruik maken van een vervangende halte.