Tijdelijke afsluiting Waterstraat in Schaijk

Dit item is verlopen op 10-04-2014.

In het kader van groot onderhoud aan wegen wordt de Waterstraat in Schaijk gereconstrueerd.
De bestaande asfaltverharding wordt verwijderd en na aanpassing van de fundering wordt een nieuwe asfaltconstructie aangebracht.

Planning

  • In de periode van woensdag 19 maart tot en met vrijdag 21 maart zal de bestaande asfaltconstructie worden verwijderd. Gelijktijdig met het opbreken van het asfalt vindt het aanpassen van de fundering plaats, deze werkzaamheden duren naar verwachting tot en met vrijdag 28 maart.
  • In de periode van maandag 31 maart tot en met vrijdag 4 april wordt de fundering geprofileerd en de nieuwe asfaltconstructie aangebracht.
  • Vanaf maandag 7 april tot en met woensdag 9 april worden de bestratingen aangepast en de bermen afgewerkt.

Verwacht wordt dat de totale werkzaamheden 11 april gereed zullen zijn. Werken met asfalt is zeer afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij regenachtig weer kan de planning bijgesteld worden.

Afsluiting

Ten behoeve van de uitvoering van het werk zal de Waterstraat in zijn geheel worden afgesloten voor het doorgaande verkeer. Er wordt  een omleidingsroute ingesteld.

De bewoners en bedrijven gelegen aan deze weg worden door de aannemer tijdig in kennis gesteld over de bereikbaarheid. Met het plaatselijk verkeer, de aanliggende bedrijven en aanwonenden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden.

Het werk wordt uitgevoerd door BAM Wegen bv Regio Zuidoost uit Helmond. Informatie over de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden kunt u tijdens werktijden inwinnen bij de hoofduitvoerder, de heer P. Heurkens tel. 06 - 51279374.

Wilt u meer weten over werkzaamheden aan de bovenstaande weg dan kunt u contact opnemen met de heer P. van Boekel van de afdeling Realisatie en Beheer van de gemeente Landerd, tel. 0486 – 458111.