Tijdelijke afsluiting gedeelte Palmstraat en Palmvenseweg

Dit item is verlopen op 25-12-2013.

Bij de Palmvenseweg wordt de bovenste vermeste grondlaag afgegraven tot op de hoogte van het vroegere palmven. De afgraving is in volle gang en een groot deel van de grond wordt nu rechtstreeks naar de in aanleg zijnde nieuwe ecoducten over de A50 en de N324 vervoerd.

In verband met de veiligheid van de weggebruiker heeft de aannemer van de BAM in overleg met de gemeente Landerd de wegen naar de afgraving toe afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het betreft het onverharde gedeelte van de Palmstraat (vanaf de zandwinning van Hofmans) en de Palmvenseweg.

Afhankelijk van het weer zullen de maatregelen 3 á 4 weken van kracht zijn.

Alleen voor omwonenden is een aparte regeling getroffen.

Voor technische vragen over het afgraven en afsluiting kunt u terecht bij dhr. Mario Rodriguez projectleider van de BAM - tel. 06 5161 24 62.