Tijdelijke afsluiting Everardusweg in Schaijk

Dit item is verlopen op 12-04-2014.

In het kader van groot onderhoud aan wegen vinden er reparaties plaats aan de Everardusweg in Schaijk.

Planning

  • Op maandag 31 maart en dinsdag 1 april zal de bestaande asfaltconstructie gedeeltelijk worden verwijderd.
  • In de periode van woensdag 2 april tot en met vrijdag 4 april wordt de nieuwe asfaltconstructie aangebracht.
  • Aansluitend worden van maandag 7 april tot en met vrijdag 11 april de bermen afgewerkt en de bestratingen aangepast.

Werken met asfalt is zeer afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij regenachtig weer kan de planning bijgesteld worden.

Afsluiting

Ten behoeve van de uitvoering van het werk zal de Everardusweg in zijn geheel worden afgesloten voor het doorgaande verkeer.

De bewoners en bedrijven gelegen aan deze weg zullen door de aannemer tijdig in kennis worden gesteld over de bereikbaarheid. Met het plaatselijk verkeer, de aanliggende bedrijven en aanwonenden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden.

Het werk wordt uitgevoerd door BAM Wegen bv Regio Zuidoost uit Helmond. Informatie over de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden kunt u tijdens werktijden inwinnen bij de hoofduitvoerder, de heer P. Heurkens tel. 06 - 51279374.

Wilt u meer weten over werkzaamheden aan de bovenstaande weg dan kunt u contact opnemen met de heer P. van Boekel van de afdeling Realisatie en Beheer van de gemeente Landerd, tel. 0486 – 458111.