Reconstructie kruising Schutsboomstraat – Hofse Hoeve Schaijk

Dit item is verlopen op 08-06-2013.

Op 27  mei 2013 zal W.H. Heijmans uit Geffen aanvangen met de reconstructie van de kruising Schutsboomstraat – Hofse Hoeve te Schaijk.

Recent is in dit gedeelte van de Schutsboomstraat de 30 km/uur zone uitgebreid. De kruising Schutsboomstraat – Hofse Hoeve zal als gelijkwaardige kruising in de vorm van een verhoogd plateau worden aangelegd.

De aanwonenden worden door middel van een brief aan huis geïnformeerd.

Planning

De werkzaamheden zullen naar verwachting twee weken duren. De afsluiting van deze kruising is gepland van 27 mei tot en met 7 juni 2013.

De planning kan door weersomstandigheden mogelijk worden aangepast.

Bereikbaarheid

Als gevolg van de werkzaamheden wordt het doorgaande autoverkeer volledig gestremd. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de uitvoering wel gebruik maken van de Schutsboomstraat. 

Voor het autoverkeer zal er middels borden een omleidingsroute worden ingesteld.

Openbaar vervoer

Tijdens de uitvoering zal de bus rijden via De Korte Louwstraat – De Louwstraat – De Scheisestraat en retour. De bushaltes tussen de kruisingen Schutsboomstraat – Hofse Hoeve en Pastoor van Winkelstraat – Scheisestraat komen tijdelijk te vervallen. De busmaatschappij zal tijdig informatie plaatsen op de halteborden die komen te vervallen en aangeven waar opgestapt kan worden.

Informatie over de uitvoering

Informatie over de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden kunt u tijdens werktijden inwinnen bij de uitvoerder, de heer S. v. d. Haterd tel. 06-22796681 van Heijmans Geffen. Voor overige informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer A. Hanegraaf van de afdeling Realisatie en Beheer van de gemeente Landerd, tel. 0486 - 458111.