Hedenking Operatie Market Garden

Dit item is verlopen op 21-09-2014.

Operation Market GardenIn september is het 70 jaar geleden dat de beroemde ‘Operatie Market Garden’ plaatsvond en Zuid-Nederland werd bevrijd. Dit feit wordt uitgebreid gevierd. Twee colonnes van honderden historische militaire voertuigen zullen door de regio trekken en op woensdag 17 september in de middag en zaterdag 20 september in de ochtend ook Landerd aandoen.

Beide colonnes komen vanaf de Udenseweg en de Kerkstraat door het centrum van Zeeland en rijden vervolgens via de Reekseweg, Corridorweg en de Rijksweg hun route naar Grave. Op 17 september zal de colonne bovendien net na de middag een uur halt houden op de Kerkstraat in Zeeland.

Centrum Zeeland slecht bereikbaar

Als gevolg hiervan zal het centrum van Zeeland op 17 september in de middag en 20 september in de ochtend beperkt bereikbaar zijn en worden enkele wegen (tijdelijk) afgesloten. Daarnaast zal de doorkomst van de colonnes op de genoemde dagen ook voor verkeershinder zorgen. Er wordt in omleidingen voorzien en er wordt uiteraard naar gestreefd de hinder tot een minimum te beperken.

Te zijner tijd volgt hierover nadere informatie maar gelieve alvast rekening te houden met verkeershinder en de beperkte bereikbaarheid van het centrum van Zeeland op bovengenoemde dag(del)en.

Indien u vragen heeft over bovenstaande, neem dan contact op met een van de communicatieadviseurs van de gemeente. Zij zijn te bereiken op telnr: 0486 458111.