Groot onderhoud asfaltwegen

Dit item is verlopen op 23-09-2015.

Binnenkort wordt er in Landerd gestart met het groot onderhoud aan de asfaltwegen.

Op een aantal wegen wordt een nieuwe asfaltdeklaag aangebracht. Vooraf worden de aansluitingen gefreesd en de nodige reparaties uitgevoerd. De aansluiting van de aanwezige inritten wordt door de aannemer herstraat c.q. op hoogte gebracht. Als laatste zal er op verschillende wegen een slijtlaag worden aangebracht.

Planning asfaltwerkzaamheden

24 augustus tot 2 september 2015

 • Weversweg
 • Fransebaan
 • Duifhuisstraat
 • Beemdsteeg
 • Nieuwe Erfseweg

7 september tot 22 september 2015

 • Grootgaalseweg
 • Verbindingsweg (Reek)
 • Udenseweg
 • Hemelrijk (Zeeland)
 • Millsebaan
 • Burg. de Grootstraat en Hoekstraat
 • Nieuweweg/Peelweg
 • Langdellen/Verbindingsweg (Zeeland)
 • Rusven

Slijtlagen aanbrengen op 15 september 2015

Op sommige van de bovenstaande wegen zal op 15 september een slijtlaag worden aangebracht. Als het uw straat betreft hoort u tijdig op welk tijdstip deze werkzaamheden worden uitgevoerd.

Werken met asfalt is zeer afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij regenachtig weer kan de planning bijgesteld worden.

Afsluiting wegen

De bovengenoemde wegen worden in verband met de omvang van de werkzaamheden en de veiligheid in zijn geheel afgesloten.

De bewoners en bedrijven gelegen aan deze wegen worden door de aannemer tijdig in kennis gesteld over de bereikbaarheid en de detailplanning van de werkzaamheden. Met het plaatselijk verkeer, de aanliggende bedrijven en aanwonenden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden.

Voor een aantal doorgaande wegen worden omleidingroutes ingesteld.

Overlast

Het op verschillende locaties uitvoeren van wegonderhoud leidt ongetwijfeld tot overlast en eventueel irritatie. Bedenk dat het wegonderhoud ook mede wordt uitgevoerd in uw belang. We zullen er alles aan doen om de overlast te beperken. Zo nodig kunt u met de uitvoerder contact opnemen voor het maken van afspraken. Het werk wordt uitgevoerd door BAM Wegen bv Regio Zuidoost uit Helmond, contactpersoon is de heer P. Smetsers, tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer. 06 - 55865598.

Uitgebreide informatie

Wilt u meer weten over werkzaamheden aan bovenstaande wegen dan kunt u contact opnemen met de heer P. van Boekel van de afdeling Realisatie en Beheer van de gemeente Landerd, tel. 0486 – 458111.