25 november tijdelijke afsluiting Schaijksestraat, gedeelte tussen Dorpenweg en Waterstraat.

Dit item is verlopen op 08-12-2015.

Als gevolg van uitlopende onderhoudswerkzaamheden op de Udenseweg is het onderhoud aan de Schaijksestraat, gedeelte tussen Dorpenweg en Waterstraat, doorgeschoven.

  • De werkzaamheden zijn op woensdag 25 november 2015.

’s Morgens vinden er freeswerkzaamheden plaats en ’s middags worden de nieuwe lagen asfalt aangebracht.

Werken met asfalt is zeer afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij regenachtig weer kan de planning bijgesteld worden.

Afsluiting weg, omleiding

Ten behoeve van de uitvoering van het werk zal het gedeelte Schaijksestraat in zijn geheel worden afgesloten voor het doorgaande verkeer. Er wordt een omleidingsroute ingesteld. Het busvervoer wordt omgeleid. Over de exacte omleiding van deze bus verwijzen we u naar Arriva.nl. De bewoners en bedrijven gelegen aan deze weg zullen door de aannemer tijdig in kennis worden gesteld over de bereikbaarheid.

Met het plaatselijk verkeer, de aanliggende bedrijven en aanwonenden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden.

Uitvoering

Het werk wordt uitgevoerd door BAM Wegen bv Regio Zuidoost uit Helmond. Informatie over de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden kunt u tijdens werktijden inwinnen bij de uitvoerder, de heer P. Smetsers tel. 06 - 55865598.

Wilt u meer weten over werkzaamheden aan bovenstaande weg dan kunt u contact opnemen met de heer P. van Boekel van de afdeling Realisatie en Beheer van de gemeente Landerd, tel. 0486 – 458111.