Schaijk

De voormalige gemeente Schaijk is ontstaan door samenvoeging  in 1942 van de gemeentes Schaijk en Reek. Behalve de twee hoofdkernen Schaijk en Reek zijn binnen de gemeente nog enkele kleinere nederzettingen gelegen, zoals Mun, Schaijkse Hoek, Gaal, Driehuis en Hooge Heide.

Ontwikkeling Schaijk

De kom van Schaijk ontwikkelt zich in eerste instantie langs de weg naar Reek (Past. v. Winkelstraat) en langs de provinciale weg naar Berghem en Herpen (Schutsboomstraat -Runstraat). De 'uitbreiding' bestaat uit enkele villa's en boerderijen. Het dorpscentrum bevindt zich nabij het kruispunt van deze wegen, waar kerk en raadhuis staan. Genoemd centrum wordt in de jaren vijftig en zestig versterkt. Grootschaliger uitbreidingen vinden vanaf de zestiger jaren plaats.

Het zuidoostelijk deel van de kom wordt als eerste bebouwd (plan Molengraaf I). In het begin van de jaren zestig breidt Schaijk zich uit tussen de Bossestraat en Burg. Hoefnagelstraat. Ook de industrie krijgt de nodige aandacht. Aan de beide zijden van de Louwstraat wordt een industrieterrein gesitueerd.