Reek-Zuid bouwproject

Bouwbord Reek ZuidReek-Zuid is een woonwerkgebied in Reek aan de provinciale weg N324.

De kavels aan de randzone zijn uitstekend zichtbaar vanaf de provinciale weg. Vanaf Reek- Zuid zijn de snelwegen A50 en A59 ongeveer binnen 10 minuten te bereiken.

Er is weer interesse voor kavels op Reek- Zuid. Dit komt door het economische herstel, maar ook omdat de gemeente bredere mogelijkheden biedt voor de invulling van Reek- Zuid.

De gemeente Landerd kijkt of er naast woonwerkkavels ook woningbouw en (kleine) bedrijvigheid mogelijk is. Daarnaast zijn er ook andere functies mogelijk, zoals dag- en verblijfsrecreatie, horeca, cultuur en ontspanning, bepaalde vormen van dienstverlening of perifere detailhandel.

Bouwmogelijkheden

Het gebied is ca. 4 hectare groot en is geschikt voor woonwerkcombinaties, bedrijven in  categorie 2 en via een bestemmingsplanwijziging eventueel milieucategorie 3.1. Verder staan wij open voor andere functies zoals hiervoor is toegelicht. Volgens het bestemmingsplan mogen er gebouwen komen tot een hoogte van 8 meter en mag maximaal 60% van de bouwkavel bebouwd worden. Om maatwerk te leveren voor verschillende bedrijven kunnen de kavelgrenzen verschoven worden. 

Veel gestelde vragen

Wat moet een ondernemer doen als hij of zij interesse heeft om zich op Reek-Zuid te vestigen?

Op www.Landerd.nl hebben we algemene en verkoopinformatie geplaatst over de kavels van Reek-Zuid. Voor meer informatie kan een ondernemer contact opnemen met Bernheze Makelaars. Zij zijn namens de gemeente het aanspreekpunt voor Reek-Zuid en kunnen  ondersteunen in het aankoopproces. Zij geven ook nadere informatie over de inrichtings- en bouwmogelijkheden.

Wat is de grondprijs van de bouwkavels?

De grondprijs voor woonwerkkavels bedraagt € 198,- per m², kosten koper, excl. BTW. Voor deze kavels geldt in 2017 nog een korting van 10%. De grondprijs voor bedrijfskavels bedraagt € 120,- per m² , kosten koper, excl. BTW. 

Welke afmetingen hebben de bouwkavels?

De kavels hebben een oppervlakte vanaf 500m2.

Mag bij een bedrijf worden gewoond?

Ja, dat mag. Wel moet worden bekeken welke locatie op Reek- Zuid geschikt is om ook bij te kunnen wonen. Dit gelet op het feit dat op sommige kavels bedrijven in een milieucategorie 3.1 worden gerealiseerd. Een bedrijfswoning kan in verband met milieuaspecten een belemmering zijn voor andere toekomstige bedrijfsontwikkelingen op het bedrijventerrein.

Als je een bouwkavel koopt, kun je dan snel aan de slag?

Ja. Na het sluiten van de koopovereenkomst en het regelen van de financiering  wordt door de notaris de bouwkavel aan de koper geleverd. De ondernemer kan dan aan de slag, uiteraard moet  de ondernemer wel over een omgevingsvergunning beschikken. Vooroverleg met de afdeling ruimte van de gemeente kan hier snel duidelijkheid over geven.

Bedrijventerrein Reek- Zuid is voor een groot gedeelte bouwrijp. Dit wil zeggen dat gas, water en elektra er al liggen. De wegen die het bedrijventerrein ontsluiten zijn ook al klaar. Als de ondernemer de benodigde aansluitingen heeft aangevraagd dan zorgen de nutsbedrijven er voor dat er aansluitingen in de meterkast gemaakt worden.

Hoe moeten de gebouwen er uit komen te zien?

Het bouwplan moet voldoen aan het bestemmingsplan waarin een bepaalde beeldkwaliteit wordt gevraagd. Op die manier wordt voorkomen dat er bijvoorbeeld alleen maar gebouwen met metalen gevels worden gebouwd.

Meer informatie

Meer informatie over Reek-Zuid  vindt u op www.bernheze.nl.

Voor alle vragen over de mogelijkheden voor nieuwe bedrijfsvestigingen kunt u contact opnemen met Rob Habraken & Kristian van der Slik Bernheze Makelaars.

Bekijk de verkoopbrochure hieronder: