WOZ-waarde

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Elk jaar wordt de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond getaxeerd. Dit wordt de WOZ-waarde genoemd. De WOZ-waarde geldt als basis voor de bepaling van de verschuldigde onroerendezaakbelasting (OZB) en heffingen van het Rijk en waterschap.

WOZ-waardeloket

Inwoners van de gemeente Landerd kunnen de WOZ-waarde van hun woning via www.wozwaardeloket.nl opvragen en deze vergelijken met andere woningen. Het loket is een centrale landelijke voorziening, zodat iedereen woningen door het hele land kan opvragen.

Via het loket zijn alleen de WOZ-waarden van woningen zichtbaar. Deze WOZ-waarden worden getoond samen met een kaart van de omgeving of een luchtfoto en samen met kenmerken van het object (bouwjaar, gebruiksoppervlakte (uit de Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG).

De WOZ-waarden van niet-woningen zijn voorlopig nog niet openbaar.

Waardepeildatum

In het WOZ-waardeloket zijn de waarden van 2016 met waardepeildatum 1 januari 2015 opgenomen. Wanneer in  eind februari 2017 de WOZ-waarden met waardepeildatum 1 januari 2016 bekend zijn, worden ook deze zichtbaar.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

  • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Zij lijken op elkaar door ligging, bouw en onderhoudstoestand.
  • Een taxatiebureau of de gemeente zelf doet de waardebepaling.
  • Eén of een aantal woningen in zo'n groep wordt getaxeerd. De andere woningen krijgen dezelfde waarde.
  • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

  1. Op het aanslagbiljet vande BSOB staat de onroerende-zaakbelasting van uw pand vermeld. Dit biljet ontvangt u jaarlijks.
  2. Na ontvangst van dit biljet kunt u een taxatieverslag aanvragen. Hiermee kunt u controleren of de waarde goed heeft bepaald. U kunt het taxatieverslag ook via internet raadplegen. U kijkt dan op de website van Belastingsamenwerking Oost-Brabant 
  3. Het is belangrijk dat u goed controleert of de waarde correct is vastgesteld. Immers de waarde wordt voor verschillende belastingen gebruikt, zoals aanslagen OZB, de waterschapsheffingen en het eigenwoningforfait.
  4. Indien u de vastgestelde waarde te hoog vindt, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking een bezwaarschrift indienen. Deze kunt u invullen op de website van Belastingsamenwerking Oos-Brabant.
U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl