Woonvoorzieningen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u door een ziekte, beperking of ouderdom uw woning niet meer normaal kunt gebruiken, kan de gemeente u helpen. Bijvoorbeeld door de bereikbaarheid, toegang en het gebruik van uw woning te verbeteren. Deze hulp van de gemeente heet een woonvoorziening.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Welke hulp de gemeente geeft, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw probleem kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, huisgenoten, vrienden of bekenden. Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst.

Als deze opties niet voor u gelden, kan de gemeente u individuele hulp geven. Bijvoorbeeld in de vorm van:

 • aanpassingen in uw woning;
 • een geldbedrag om naar een andere woning te verhuizen;
 • een geldbedrag, zodat u zelf een woningaanpassing kunt betalen;
 • een hulpmiddel voor uw woning zoals bijvoorbeeld een tillift.

De gemeente kan van u een bijdrage in de kosten vragen. Het CAK bepaalt de hoogte van de bijdrage aan de hand van uw inkomen, vermogen en eventuele andere voorzieningen die u krijgt.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • U neemt contact op met het Wmo-loket van de gemeente.
 • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie.
 • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.
 • Naar aanleiding van dit gesprek, volgt er een onderzoek. Is de uitslag van dit onderzoek dat een woonvoorziening inderdaad de beste oplossing voor u is? Dan kunt u bij de gemeente een aanvraag hiervoor indienen.
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

 • Nadat u zich gemeld hebt bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen.
 • U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden.
 • Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht.
U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl