Transport gevaarlijke stoffen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

  • Het is verboden om gevaarlijke stoffen in de gemeente te vervoeren, laden of lossen.
  • Voor een aantal gevaarlijke stoffen geldt in Nederland een routeplicht. Sommige gemeenten en provincies geven de verplichte route met verkeersborden aan. Informatie over deze routes kunt u krijgen bij de gemeentelijke of de regionale brandweer.
  • Als u binnen de gemeente van de verplichte route wilt afwijken, bijvoorbeeld om te laden of lossen, dan moet u een ontheffing aanvragen bij de gemeente.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • de stoffen die u wilt vervoeren en in welke hoeveelheden;
  • de laad- of losplaats in de gemeente;
  • de gewenste route;
  • het tijdstip van vervoer;
  • de naam van uw bedrijf;
  • goedkeuring van het voertuig door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW);
  • uw vergunning en chauffeursdiploma voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.
U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl