Onroerende zaak, inzage beperkingen in gebruik

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U kunt niet altijd doen wat u wilt met onroerend goed. Soms zijn rechten op uw woning of grond beperkt. Bijvoorbeeld als u woont in een monumentenpand. Ook kan de gemeente een voorkeursrecht hebben om uw eigendom te kopen.

Alle beperkingen op onroerende zaken moeten geregistreerd zijn. U kunt deze beperkingen bekijken bij het Kadaster.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Alle beperkingen staan in een Kadastraal bericht eigendom. U bestelt dit bericht bij het Kadaster.

De gemeentelijke beperkingen kunt u ook bij de gemeente bekijken.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl