Olietanks in particuliere grond verwijderen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Ligt er een olietank of brandstoftank onder de grond in uw tuin, dan moet u dit melden bij de gemeente. Gebruikt u de tank niet meer, dan moet u de tank laten verwijderen door een erkend bedrijf. Laat altijd een bodemonderzoek uitvoeren.

Lukt het niet de tank te verwijderen, dan moet u de tank laten reinigen en afvullen door een erkend bedrijf.

Gebruikt u de tank nog? Zorg ervoor dat u de tank elk jaar laat keuren.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Een olietank of brandstoftank in uw grond moet u in principe laten verwijderen. Een tank die niet meer wordt gebruikt, kan namelijk roesten en lekken. Daardoor kan de bodem en het grondwater vervuild raken.

De verwijderingsplicht geldt niet voor tanks die vóór 1 januari 1999 zijn gesaneerd (schoongemaakt) door een Kiwa-erkend bedrijf. De verwijderingsplicht geldt ook niet voor tanks die vóór 1 maart 1993 zijn gesaneerd. De gemeente kan u als eigenaar toch verplichten aanvullende maatregelen te nemen. Vroeger werden tanks namelijk niet altijd even grondig gesaneerd.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Ligt er een olietank of brandstoftank in uw tuin, dan moet u dit melden bij de gemeente. Bent u niet de eigenaar van de grond maar de huurder, dan moet u dit doorgeven aan de verhuurder.

Laat eerst een bodemonderzoek uitvoeren. Is de bodem vervuild doordat de tank lekt, dan moet u de bodem saneren.

Gebruikt u de tank niet meer? Vraag een een Kiwa-erkend bedrijf om de tank te verwijderen. De adressen van deze bedrijven vindt u op www.kiwa.nl. Alleen als verwijderen echt niet mogelijk is, kan de tank blijven liggen. Het Kiwa-erkend bedrijf reinigt de tank en maakt de tank onklaar.

Bent u eigenaar en gebruikt u de olietank nog, dan moet u de tank elk jaar laten keuren. Ook moet u zich verzekeren tegen de gevolgen van bodemvervuiling.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl