Milieuzorg bij bedrijven

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Hebt u een eigen bedrijf? Let dan op de milieuzorg binnen uw bedrijf zoals het scheiden van afval en een verantwoorde verpakking en vervoer van afval. Aandacht voor het milieu is een onderdeel van het management van uw onderneming. De gemeente controleert of uw bedrijf hieraan werkt.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Let uw bedrijf onvoldoende op de interne milieuzorg? Dan dwingt de gemeente u dit wel op een correcte manier uit te voeren.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Uw bedrijf moet een logboek bijhouden waarin het volgende staat:

  • energieverbruik en aardgasverbruik in de laatste 3 jaar
  • verbruik leidingwater in laatste 3 jaar
  • afgiftebewijzen van afvalstoffen van de laatste 5 jaar
  • plattegrond van uw bedrijf

Bepaalde bedrijven moeten ook de volgende gegevens bijhouden:

  • keuringsbewijzen van ondergrondse of bovengrondse tanks
  • onderhoudsbewijzen van koelinstallaties, zoals airco’s
  • uitgevoerde onderzoeken, zoals akoestische rapporten of bodemonderzoeken
U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl