Milieuvervuiling melden

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Bedrijven en personen moeten zich houden aan de milieuregels. De gemeente, politie en andere instanties controleren dit.

Ziet u in uw omgeving vervuiling van het milieu of hebt u milieuoverlast? Dan meldt u dit bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U kunt bijvoorbeeld een melding doen als een persoon of bedrijf zorgt voor luchtvervuiling, bodemvervuiling, stankoverlast of geluidsoverlast. Maar bijvoorbeeld ook als iemand illegaal afval stort of beschermde dieren illegaal houdt.

De rol van de gemeente

De gemeente moet het milieu in haar grondgebied beschermen. Zij moet ongewenste situaties voorkomen. Hiervoor heeft de gemeente toezichthouders. Zij controleren of iedereen zich aan de regels houdt. Ook geven ze informatie.

De rol van de politie

Ook de politie bewaakt de milieuregels. De politie kan vaak al vroeg foute situaties herkennen en hier tegen optreden.

De gemeentelijke toezichthouders

Denkt een toezichthouder dat milieuregels worden overtreden? Dan mag hij:

  • bij bedrijven en op andere plaatsen (behalve woningen) naar binnen gaan
  • documenten bekijken en kopieën maken
  • monsters nemen en spullen onderzoeken
  • voertuigen stoppen en onderzoeken
  • om informatie vragen

Iedereen moet de toezichthouder alle medewerking geven. Een toezichthouder kan de hulp vragen van de politie. Een toezichthouder moet zich altijd kunnen legitimeren.

Overige instanties

Niet alleen de gemeente en de politie controleren of iedereen zich aan de milieuregels houdt. Ook andere instanties doen dit. Bijvoorbeeld de provincie, Rijkswaterstaat, het waterschap, de Inspectiedienst van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

  • U meldt milieuvervuiling of milieuoverlast bij de gemeente.
  • U kunt dit ook melden via Milieuklachten.nl. Uw melding of klacht gaat dan automatisch naar de juiste instantie.

Schadevergoeding vragen

Hebt u schade geleden door de overlast of vervuiling en weet u wie verantwoordelijk is? Vraag deze persoon of bedrijf om een schadevergoeding. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding indienen bij de rechter.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl