Landmeetkundige gegevens

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Landmeetkundige gegevens zijn topografische gegevens over onder meer hoogte en oppervlakte van percelen (of een deel daarvan). De gegevens worden verkregen door metingen van landmeters. De gemeente gebruikt deze gegevens bijvoorbeeld bij het maken van bestemmingsplannen.

Wilt u op een perceel bouwen, dan hebt u de landmeetkundige gegevens van het terrein nodig.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De metingen bestaan onder andere uit het inmeten van bomen, kabels en leidingen en het laten uitzetten van gronden, bouw- en rooilijnen en grenzen.

Landmeetkundige gegevens hebt u nodig als u gaat bouwen op een terrein, maar bijvoorbeeld ook als u geschil heeft over de erfgrens. De gegevens zijn vastgelegd op kaarten, plattegronden en/of luchtfoto’s.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Voor de vaststelling van de oppervlakte van een perceel is de inmeting door het kadaster bepalend.

Kadaster Eindhoven : receptie tel: (088) - 1832005, de balie is op werkdagen geopend van 09:00 tot 17:00 uur.  Voor meer informatie kunt u kijken op www.kadaster.nl

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl