Klacht indienen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen over:

  • De manier waarop u persoonlijk door medewerkers of bestuurders behandeld bent;
  • Het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie;
  • Het niet reageren op uw vragen.

Als u het niet eens bent met een besluit van het college of de gemeenteraad, dan kunt u hierover geen klacht indienen. U kunt in dat geval binnen zes weken bezwaar aantekenen.

Als u een klacht heeft over kapotte straatverlichting, zwerfvuil of andere storende zaken in uw woonomgeving, dan kunt u hierover geen klacht indienen. U kunt deze zaken wel bij ons melden.

Als u een klacht heeft over de manier waarop een ambtenaar of bestuurder zich in de privésfeer heeft gedragen, dan kunt u hierover geen klacht indienen. Klachten kunnen alleen betrekking hebben op gedragingen die in het kader van werkzaamheden voor onze gemeente zijn verricht.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Wij bevestigen de ontvangst van uw klacht schriftelijk. Daarna vindt mogelijk met u nog een gesprek op het gemeentehuis plaats om uw klacht te bespreken. Wij hopen dan in overleg met u tot een goede oplossing te komen.

Als u na afloop van het gesprek niet tevreden bent, leggen wij uw klacht voor aan een onafhankelijke commissie. Die commissie zal de gemeente adviseren over hoe om te gaan met uw klacht. U krijgt dan ook de kans om uw verhaal mondeling toe te lichten aan de voorzitter van de adviescommissie.

Naar aanleiding van de behandeling door de adviescommissie wordt een verslag en advies opgesteld. Op basis van dit advies neemt de gemeente vervolgens een besluit over uw klacht. Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen geen bezwaar aantekenen. Wel kunt u besluiten om uw klacht voor te leggen aan de Nationale Ombudsman.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt uw klacht schriftelijk of digitaal bij ons indienen. Voor het digitaal indienen van een klacht moet u gebruik maken van het standaardformulier dat wij hiervoor opgesteld hebben

Let er hierbij op dat u het formulier in één keer en volledig invult. Het is niet mogelijk het formulier tussentijds op te slaan.

Beschrijf duidelijk waar de klacht over gaat en waarom u de klacht indient. Vermeld bij het indienen van uw klacht ook duidelijk de datum, uw naam en uw adres.

Digitaal indienen klacht tegen ambtelijk optreden

Let op! Het is niet mogelijk om tussentijds opgeslagen aanvragen te verzenden. U moet uw aanvraag in één keer invullen en afronden.

> Digitaal indienen klacht tegen ambtelijk optreden

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

U kunt uw klacht telefonisch of schriftelijk indienen. Geeft u in uw brief een volledige beschrijving van de achtergrond en een heldere toelichting van uw klacht.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Wij proberen binnen vier weken na ontvangst van uw klacht gezamenlijk tot een oplossing te komen. Als dat niet lukt, leggen wij uw klacht voor aan de onafhankelijke Klachtadviescommissie. In dat geval neemt de gemeente binnen tien weken na ontvangst van uw klacht een beslissing.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl