Kadastrale informatie

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Het Kadaster verzamelt gegevens over eigendom van grond, huizen, fabrieken, schepen en vliegtuigen. Ook heeft het Kadaster topografische gegevens, gegevens over beperkingen op onroerend goed en gegevens over ondergrondse kabels en leidingen.

Al deze informatie kunt u bij het Kadaster opvragen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U kunt de volgende kadastrale informatie opvragen bij het Kadaster:

  • kadastraal bericht
  • hypothecair bericht
  • uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart
  • aan- en verkoopprijzen van woningen in uw buurt
  • woningrapport
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Bij het Kadaster kunt u de informatie opvragen. Via Ruimtelijkeplannen.nl kunt u ook ruimtelijke plannen bekijken.

Twijfelt u over de oppervlakte van een stuk grond of over de grens tussen uw erf en die van uw buren? Dan kunt u het Kadaster vragen de grenzen aan te geven op uw grond.

Een veldwerk (matenkaartje) kunt u aanvragen bij:
Klantenservice Eindhoven
Postbus 950
5600 AZ Eindhoven
e-mail: klantenservice.eindhoven@kadaster.nl of www.kadaster.nl

Telefoon: 088 - 183 22 00, bereikbaar op werkdagen van 09:00 - 17:00 uur

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl