Informatie over beleid of besluiten opvragen (Who-verzoek)

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) regelt het hergebruik van overheidsinformatie voor (met name) commerciële doeleinden. U kan informatie van de gemeente gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de informatie is gemaakt. Dien een verzoek in als u er gebruik van wilt maken.

U kunt schriftelijk een verzoek indienen. Het is niet mogelijk deze verzoeken digitaal in te dienen of hierover digitaal contact te hebben.

Verschil tussen Who-verzoek en een Wob-verzoek

Een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur staat geen hergebruik van overheidsinformatie toe. Een Wob-verzoek zorgt namelijk alleen voor openbaarmaking van informatie voor iedereen.

Een verzoek op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie gaat verder dan openbaarmaking. De informatie kan dan voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor de informatie bedoeld is.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

In het Who-verzoek moet het volgende staan:

  • uw adresgegevens en uw handtekening
  • de vermelding dat het om een Who-verzoek gaat
  • zo precies mogelijk beschrijven welke informatie u wilt hergebruiken en eventueel hoe lang u deze informatie wilt hergebruiken
  • hoe u de informatie wilt ontvangen
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U dient het Who-verzoek schriftelijk in bij de gemeente. Geef duidelijk aan welke informatie u wilt.

U kunt het Who-verzoek niet digitaal of per fax indienen. Het College heeft de digitale weg voor het indienen van Who-verzoeken afgesloten.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken.

Beslist de gemeente niet op tijd? Dan kunt u bij de gemeente bezwaar maken tegen het niet op tijd nemen van een besluit. Ook kunt u beroep instellen bij de rechter.

Bezwaar maken

Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl