Geregistreerd partnerschap

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u uw relatie met uw partner officieel wilt vastleggen, maar u wilt niet trouwen, dan kunt u uw partnerschap laten registreren bij de gemeente. 

In onze gemeente kunt u de plechtigheid laten voltrekken in het gemeenehuis van Landerd of het raadhuis te Schaijk. Verder op iedere locatie in onze gemeente. Dit na voorafgaande toestemming.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voor een geregistreerd partnerschap gelden de volgende voorwaarden:

 • U en uw partner zijn 18 jaar of ouder.
 • U en uw partner mogen niet met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • Als u onder curatele staat, hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
 • U en uw partner worden niet gedwongen om een geregistreerd partnerschap te sluiten.
 • De volgende familieleden mogen geen geregistreerd partnerschap met elkaar sluiten:
  • ouders en kinderen
  • grootouders en kleinkinderen
  • broers en zussen

Als u niet aan de voorwaarden voldoet, kan de minister van Veiligheid en Justitie toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Meer informatie over het geregistreerd partnerschap vindt u op de website van de Rijksoverheid.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • U meldt bij de gemeente dat u een geregistreerd partnerschap wilt sluiten. Doe dit minstens 14 dagen van tevoren in de gemeente waar u wilt dat uw partnerschap geregistreerd wordt.
 • U meldt minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aan. Deze getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn.
 • Als u en uw partner niet in Nederland wonen en in ieder geval een van u is Nederlander, doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

Niet-Nederlanders

Niet-Nederlanders die in Nederland hun partnerschap willen registreren moeten een Verklaring geen schijnhuwelijk afleggen. Hiermee verklaart u geen geregistreerd partnerschap aan te gaan om een verblijfsvergunning te krijgen. U doet dit bij de gemeente waar u uw partnerschap wilt registreren.

De Verklaring geen schijnhuwelijk is niet nodig als u:

 •     allebei de nationaliteit hebt van een land uit de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte;  
 •     allebei vreemdeling bent en allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 •     allebei vreemdeling bent en allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 •     een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 •     een beëindigd buitenlands huwelijk wilt laten registreren.

De IND controleert uw verblijfsstatus en de Vreemdelingenpolitie onderzoekt of er sprake is van een schijnhuwelijk. Deze controles gebeuren als u een geregistreerd partnerschap wilt aangaan om een verblijfsvergunning voor een niet-Nederlander te krijgen.

U kunt de melding naar ons opsturen en dan krijgt u van ons bericht als het in orde is.

Na goedkeuring van ons is het pas definitief en gaat de termijn van 14 dagen in.

U hoeft hiervoor niet meer persoonlijk langs te komen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Informeer vooraf bij de gemeente welke documenten u moet meenemen of online moet versturen. Soms heeft de gemeente waar u de melding doet namelijk een of meer van de volgende documenten al:

 • afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner
 • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
 • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen
 • eventueel een bewijs dat uw laatste huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigd is (zoals een echtscheidingsakte of overlijdensakte)

De openingstijden van de Burgerlijke Stand zijn:

Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

KOSTEN
 

Voor het registreren van een partnerschap in het gemeentehuis te Zeeland of het raadhuis in Schaijk zijn de volgende tarieven van toepassing;

Maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur; € 365,10

Vrijdag tussen 09.00 en 17.00; € 429,35

Zaterdag tussen 11.00 en 15.00; € 806,35

Het tarief bedraagt ter zake van het registreren van een partnerschap op een andere locatie dan het gemeentehuis in Zeeland of de raadszaal in Schaijk;

Maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur; € 365,10

Vrijdag tussen 09.00 en 17.00; € 429,35

Zaterdag tussen 11.00 en 15.00; € 806,35

Voor de eventuele huur van de ruimte voor de huwelijksvoltrekking dienen de kosten rechtstreeks aan de eigenaar/beheerder te worden voldaan.

Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk
Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal of een ander door de gemeente aangewezen ruimte gelden de tarieven zoals is aangegeven onder voltrekking huwelijk of partnerschap.

Gratis partnerschapsregistratie
Vanaf juni 2009 kan er in de gemeente Landerd alleen een kosteloze partnerschapsregistratie worden voltrokken voor personen die op of onder de geldende bijstandsnorm leven.

Dat moet worden aangetoond met een zogenaamd bewijs van onvermogen (een verzoek kosteloze huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie). Als het bovengenoemde bewijs overlegd kan worden, krijgen deze personen een zelfde partnerschapsceremonie als betalende paren.

Trouwboekje:

Gewone uitvoering € 26,70

Luxe uitvoering € 36,30

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl