Gemeente aansprakelijk stellen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u schade hebt of gewond bent geraakt en het is de schuld van de gemeente, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. U doet dit door een schadeclaim in te dienen bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Er zijn twee soorten schade waarvoor u een schadeclaim kunt indienen:

 • Schade die u hebt opgelopen door iets dat de gemeente heeft gedaan.
 • Schade doordat de gemeente wegen, pleinen, openbaar groen en bouwwerken niet goed onderhoudt.

De gemeente beoordeelt uw schadeclaim. Als de gemeente ook vindt dat zij aansprakelijk is, krijgt u de schade (of een deel daarvan) vergoed.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Meld schade eerst bij uw eigen verzekeraar als u een verzekering heeft afgesloten die de soort schade dekt die u geleden heeft. Deze verzekeraar zal de uitkering vervolgens verhalen op de gemeente. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, dan kan deze namens u de gemeente aansprakelijk stellen.

Als u niet verzekerd bent, dient u de schadeclaim zelf in bij de gemeente. Zet in uw schadeclaim de volgende gegevens:

 • omschrijving van de gebeurtenis (met plaats, datum en tijd)
 • waarom u de gemeente aansprakelijk stelt
 • omschrijving van de schade
 • het schadebedrag
 • namen van specialisten die uw schade hebben bekeken
 • uw naam, adres en telefoonnummer
 • het rekeningnummer (IBAN) waarop een eventuele schadevergoeding kan worden gestort  
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

 • bewijs van de opgelopen schade
 • een bewijs van het bedrag van de opgelopen schade (aankoopgegevens, nota’s)
 • eventuele ondertekende getuigenverklaring(en), politierapport, proces-verbaal
 • eventueel een foto (als bewijs)
 • uw naam, adres en telefoonnummer. (Als u voor iemand anders het formulier invult dan vermeldt u de gegevens van die persoon).
 • rekeningnummer (IBAN) waarop een eventuele schadevergoeding kan worden gestort
U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl