Festiviteit bedrijf, vereniging of school

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Bent u vertegenwoordiger van een horeca-inrichting, (sport)vereniging of recreatie-inrichting? U kunt maximaal vier keer per jaar ontheffing vragen voor het organiseren van een incidentele festiviteit. Dit houdt in dat u zich dan niet hoeft te houden aan de normaal geldende geluidsvoorschriften. U kunt hierbij denken aan het optreden van een band.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U dient uiterlijk 3 weken voor de festiviteit een schriftelijke melding te doen bij de gemeente.

In uw melding dient te staan:

- omschrijving van activiteiten bij de festiviteit

- datum en tijdstip van de festiviteit

- verwachte geluidsproductie (soort, tijd en locatie).

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl