Bijstand, vrijwilligerswerk

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Vrijwilligerswerk? Altijd doen!

Heeft u een uitkering en wilt u vrijwilligerswerk doen? Overleg met de gemeente. Uw vrijwilligerswerk mag een reguliere, betaalde baan niet in de weg staan. De gemeente wil namelijk graag dat u zelf in uw levensonderhoud kunt voorzien.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Vrijwilligerswerk is belangrijk voor mensen als voorbereiding op een reguliere baan of om sociale contacten op te doen en betrokken te zijn (sociaal actief zijn). Deze vorm van werken is alleen toegestaan als de vrijwilliger niet iemands werk in loondienst verdringt. De vrijwilliger kan wel een vergoeding ontvangen, maar de hoogte is aan regels gebonden.

Mag u vrijwilligerswerk doen?

Ja, natuurlijk. Graag! De maatschappij heeft mensen als u nodig die vrijwilligerswerk willen doen!

Als u een uitkering ontvangt, moet u wel rekening houden met het volgende:

- Ondanks het vrijwilligerswerk, blijft het vinden van regulier werk uw doel. U moet proberen zelf in uw onderhoud te gaan voorzien. Daar moet u tijd voor vrijmaken.

- Als u als vrijwilliger een vergoeding krijgt, bent u verplicht deze vergoeding te melden aan de gemeente.

Omdat vrijwilligerswerk niet concurrerend mag zijn met normale werkzaamheden, moet de gemeente of een andere uitkeringsinstantie (afhankelijk van wie u de uitkering krijgt) het vrijwilligerswerk goedkeuren.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

  • U kunt terecht bij de gemeente of de vrijwilligersvacaturebank. Zij kunnen verwijzen naar instellingen waar u goedgekeurd vrijwilligerswerk kunt doen.
  • U kunt ook zelf op zoek gaan. Als u vrijwilligerswerk hebt gevonden moet u contact opnemen met de gemeente. De gemeente bekijkt dan of de werkplek goedgekeurd kan worden.
U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl