Aankondigingsbord plaatsen, toestemming

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U mag niet zomaar een aankondigingsbord plaatsen aan de openbare weg. Bijvoorbeeld om een evenement aan te kondigen of gedachten of gevoelens te openbaren. Wilt u dit toch doen? Vraag dan hiervoor toestemming aan de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u toestemming krijgt. Zij let hierbij op het volgende:

  • Is normaal gebruik van de weg mogelijk?
  • Is de veiligheid van voetgangers en ander verkeer in gevaar?
  • Is er overlast voor omwonenden?
  • Wordt het straatbeeld ontsierd?

Let op! De gemeente mag commerciële reclameteksten op borden weigeren.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de toestemming aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

  • waarom u het aankondigingsbord wilt plaatsen.
  • op welke plek u het aankondigingsbord wilt plaatsen
  • wanneer en hoe lang u het aankondigingsbord plaatst
  • hoe groot het aankondigingsbord is
  • een tekening of een foto van het aankondigingsbord
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken hoort u of u toestemming krijgt.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl