Extra woningen

Om de nieuwe inwoners te kunnen huisvesten voegt de gemeente Landerd vijfendertig extra gezinswoningen toe binnen de sociale huursector. Hiermee voorkomen we dat er verdringing plaatsvindt op de woningmarkt.

Het is de bedoeling om de gezinnen over Landerd  te spreiden. Om doorstroming op de huurmarkt te stimuleren worden de  nieuwe woningen  zo veel mogelijk energie neutraal en levensloop bestendig. In de praktijk kan het zo zijn dat een statushouders gezin in zo’n extra woning gaat wonen. Maar de nieuwe woningen zijn ook bedoeld voor huidige Landerdse huurders. De huurwoning die zij vervolgens achterlaten komt dan beschikbaar voor een statushouders gezin.

In afwachting van de definitieve huisvesting gaat de gemeente een aantal gezinnen opvangen in tijdelijke woonvoorzieningen. De oude ruimte van kinderdagverblijf Pinkeltje is daar een voorbeeld van; een leegstaand pand dat alleen nog werd gebruikt als oefenruimte voor de gitaarclub. Met enkele aanpassingen is daar woonruimte van gemaakt voor 2 gezinnen. Overigens gaat het hier om tijdelijke woonruimte.