Opvang statushouders

De gemeenteraad van Landerd heeft besloten om de komende 2 jaar honderd extra statushouders te huisvesten in Landerd. Dit zijn ongeveer vijfentwintig gezinnen. Statushouders zijn vluchtelingen die een permanente verblijfsvergunning hebben ontvangen en zich dus in Nederland mogen vestigen. Het is de bedoeling dat de statushouders verspreid over de drie dorpen gehuisvest worden.

Met dit plan hoopt het college bij te dragen aan een goede doorstroming van statushouders, zodat de huidige vluchtelingenstroom in Nederland beter kan worden gehuisvest.