Wollige maaimachines

Dit item is verlopen op 08-09-2018.

Dinsdag 7 augustus trokken Wim en Joke Jans met hun schapen vanuit de Bovenste Trent in Zeeland via de Langenboomseweg en de Kerkstraat richting Repelakker.

De gemeente Landerd laat dit jaar enkele lastig te maaien grasbermen onderhouden door schapen. Een van deze grasstroken ligt aan de rand van de woonwijk Repelakker. Het is een dijkje aan de buitenzijde van de wijk waar machines bijna niet bij kunnen.

De wollige grazers van Wim en Joke Jans worden daarom ingezet om de grasbermen in toom te houden. Het gaat om een proef waarbij de schapen een paar keer per jaar worden ingezet op diverse locaties in Landerd. De schapen gaan enkele dagen aan de rand van de Blazoenlaan grazen.

Schaapsherder en zijn kudde