Wethouder Brands over herindeling Landerd-Uden

In de coalitieakkoorden van zowel het college van burgemeester en wethouders van Landerd als dat van Uden is de wens uitgesproken om één Maashorstgemeente te vormen. Een groene gemeente met een stevige ambitie qua dienstverlening, voorzieningen en werkgelegenheid en met zes krachtige kernen rondom natuurgebied De Maashorst. Het is de bedoeling dat de nieuwe gemeente op 1 januari 2022 een feit is.

In Landerd hebben drie bestuurders Herindeling in hun portefeuille: burgemeester Bakermans, wethouder Brands en wethouder Böhmer. Als ervaren bestuurder op het gebied van gemeentelijke fusies, vertelt wethouder Brands deze week over het proces van herindeling.

Wethouder BrandsWethouder Brands over herindeling Landerd-Uden

“Een grotere gemeente heeft veel voordelen”

 “Een herindeling is niet van vandaag op morgen geregeld. Het is een lang proces waar je samen met  heel veel partijen aan werkt. Om te beginnen met je inwoners en organisaties in de gemeente. Het is belangrijk dat zij nauw betrokken worden bij de herindeling, want alleen dan kun je een nieuwe gemeente vormen die recht doet aan de inwoners.“

Voordelen schaalgrootte

De nieuwe gemeente telt ruim 57 duizend inwoners. Wethouder Brands: “De schaalgrootte heeft  veel voordelen: je telt mee in de regio, hebt iets te vertellen en daardoor kun je de belangen van de inwoners beter behartigen. Maar denk ook eens aan het feit dat je één grotere organisatie krijgt. Dat maakt je minder kwetsbaar. Ik zal een voorbeeld noemen:  Als nu die ene medewerker Buitengebied ziek wordt, dan is er niemand om hem te vervangen. Dat is anders als je een grotere organisatie hebt met meerdere specialisten op een terrein. Daar zullen inwoners ongetwijfeld de voordelen van gaan ervaren.”

Nadat de gemeenteraden van Landerd en van Uden op 8 november besloten om over te gaan tot de herindeling, is adviesbureau Twynstra Gudde aan de slag gegaan met het plan van aanpak. Deze maand praat het bureau onder andere met de raadsfracties in beide gemeenten om hun inbreng mee te kunnen nemen. Daarna gaan ze in gesprek met andere groepen in de samenleving.  Het plan van aanpak wordt op 28 februari aan beide gemeenteraden ter goedkeuring voorgelegd.