Wethouder Böhmer over herindeling Landerd-Uden

In de coalitieakkoorden van zowel het college van burgemeester en wethouders van Landerd als dat van Uden is de wens uitgesproken om één Maashorstgemeente te vormen. Een groene gemeente met een stevige ambitie qua dienstverlening, voorzieningen en werkgelegenheid en met zes krachtige kernen rondom natuurgebied De Maashorst. Het is de bedoeling dat de nieuwe gemeente op 1 januari 2022 een feit is.

In Landerd hebben drie bestuurders Herindeling in hun portefeuille: burgemeester Bakermans, wethouder Brands en wethouder Böhmer. Als bestuurder die speciaal betrokken is voor het onderdeel participatie, vertelt wethouder Böhmer deze week over herindeling.

Wethouder Böhmer over herindeling Landerd-Uden:Moritz Böhmer

“We maken samen met de inwoners een nieuwe gemeente”

“Beide gemeentebesturen vinden het betrekken van inwoners een heel belangrijk onderwerp. De bouw van zo’n nieuwe gemeente kan namelijk alleen maar succesvol zijn als je het samen met de inwoners doet en met elkaar in gesprek gaat. We willen een inspirerend proces waarbij inwoners mee kunnen bepalen hoe die nieuwe gemeente er uit komt te zien. “

Inwoners worden betrokken

De Maashorstgemeente wordt één gemeente met zes krachtige kernen en een sterke identiteit. Wethouder Böhmer: “Als het aan ons ligt, wordt het een gemeente die er toe doet in de regio, die iets te vertellen heeft en zo goed voor haar inwoners kan zorgen. Gelegen in en om natuurgebied De Maashorst kan ze zich met recht hart en longen van Noordoost Brabant noemen. Maar bewoners en organisaties uit de zes kernen kunnen hierover zelf meedenken. Zij worden nauw betrokken. Ik roep de inwoners van Uden en Landerd op om deel te nemen aan dit proces en er samen een succes van te maken.”

Hoe de inwoners precies betrokken gaan worden, staat in het plan van aanpak dat op dit moment gemaakt wordt door adviesbureau Twynstra Gudde. Nadat de gemeenteraden van Landerd en van Uden op 8 november besloten om over te gaan tot de herindeling, is het adviesbureau daar direct mee aan de slag gegaan. Deze maand praat het bureau onder andere met de raadsfracties in beide gemeenten om hun inbreng mee te kunnen nemen. Daarna gaan ze in gesprek met andere groepen in de samenleving.  Het plan van aanpak wordt op 28 februari aan beide gemeenteraden ter goedkeuring voorgelegd.